ปวดหลัง
  1. การพัก เป็นการนอนพัก โดยพักการใช้กระดูกสันหลัง ทำให้อาการปวดดีขึ้น ภายใน 1-2 วัน
  2. การจัดท่าทาง การทำงาน หรือกิจวัตรประจำวัน แนวกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรงเสมอ ไม่เอียง
  3. หลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้หลังมากๆ เช่น การยกของหนัก ไม่ทำงานติดต่อกันนานๆ
  4. รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม ระวังอย่าให้น้ำหนักตัวมากเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำหนักตัวกดทับกล้ามเนื้อหลังและข้อต่อได้
  5. การออกกำลังกาย หมั่นออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น
  6. พยายามรักษาสมดุลของร่างกาย ทั้งในระหว่างการนั่ง การยืน การเดิน หรือแม้แต่การนอน อยู่เสมอ
  7. หลีกเลี่ยงภาวะอารมณ์ที่ทำให้เกิดอาการเคร่งเครียด ซึ่งเป็นสามเหตุของอาการกล้ามเนื้อตึงตัวและปวดเมื่อย
  8. การนวด การใช้ครีมนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด ที่มีฤทธิ์ต้านการสลายกระดูกข้อได้ดี

ข้อและกระดูกสันหลัง
กระดูกสันหลังเป็นกระดูกแกนกลางของร่างกาย เป็นส่วนต่อเนื่องมาจากศรีษะ เชื่อมกับกระดูกไหปลาร้าและสะบัก ส่วนล่างของกระดูกสันหลัง เชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกราน เป็นข้อต่อให้สะโพกและขา กระดูกสันกลังจึงเป็นแกนหลักในการรับน้ำหนักตัวสู่ขาทั้งสองข้าง

ข้อมูลจาก สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

8 วิธีแก้อาการปวดหลัง