ข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม   

เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ใส่ใจในการดูแลรักษา เพราะคิดว่าเป็นโรคที่มีความเสื่อมไปตามธรรมชาติ ตามอายุ จึงไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทำให้ลุกลาม เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการดูแลที่ไม่ถูกต้อง จนกระทั่งเกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นพิการ

ทำอย่างไรเมื่อข้อเข่ามีปัญหา ?

อาการปวด คือ อาการเริ่มแรกของข้อเข่าที่มีปัญหา ซึ่งในระยะแรกอาจเป็นอาการปวดช่วงสั้นๆ เป็นๆ หายๆ และปวดมาก มีอาการลั่นของกระดูกซึ่งเกิดจากการเสียดสีกัน เสียงจะดังกรอบ-แกรบในเข่า เมื่อมีการใช้งานของข้อเข่า เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือ การยืนนานๆ การเดินบนถนนคอนกรีตมากกว่าพื้นหญ้า เมื่อเป็นนานเข้าจะมีอาการฝืดขัด อาการปวดจะเป็นมากขึ้นและรุนแรงขึ้น อาจมีการสะดุด หรือข้อติดเวลาเดิน ในรายที่เป็นมากๆ ข้อจะบวม แนวแกนขาเริ่มผิดปกติ ทำให้เข่าโก่ง หรือดูขาเก ทำให้ผู้ป่วยเริ่มเดินได้น้อยลง

ลักษณะของโรคข้อเข่าเสื่อม

มีลักษณะปวดตื้อๆ ทั่วๆ ไปบริเวณข้อไม่สามารถระบุตำแหน่งชัดเจนได้และมักปวดเรื้อรัง

อาการปวด จะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน หรือลงน้ำหนักลงบนข้อนั้นๆ และจะทุเลาลงเมื่อพักการใช้งาน เมื่อมีการดำเนินโรครุนแรงขึ้นอาจทำให้มีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาหรือปวดในเวลากลางคืนร่วมด้วย

ข้อฝืด เป็นอาการที่พบได้บ่อย จะมีการฝืดของข้อในช่วงเช้า และ หลังจากพักข้อนานๆ แต่มักจะไม่เกิน 30 นาที อาจพบอาการฝืดที่เกิดขึ้นชั่วคราว ในท่างอ หรือ เหยียดข้อในช่วงแรกที่เรียกว่า “ปรากฏการณ์ข้อฝืด

ข้อบวมผิดรูป อาจพบข้อขาโก่ง ข้อที่บวมเป็นการบวมจากกระดูกงอกโปนบริเวณข้อ สูญเสียการเคลื่อนไหวหรือการทำงาน ผู้ป่วยมีอาการเดินไม่สะดวกมีเสียงดังกรอบแกรบ ในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในเวลา ขึ้น-ลง บันได

เข่าเสื่อม

วิธีการดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

หลักการเบื้องต้น คือ การออกกำลังกาย การทำกายภาพบำบัด การใช้ข้ออย่างถูกวิธี ปัจจุบันมีการวิจัยและค้นพบว่า นวัตกรรมธรรมชาติบำบัดสารสกัดเมล็ดลำไยช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยเข่าเสือมได้ เพราะการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดมีความปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด

 

โรคข้อเข่าเสื่อม