ปัญหาโรคข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย และเป็นปัญหาที่พบทั่วโลก ยาที่รักษาเป็นเพียงยาบรรเทา และทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมียากลุ่มที่เป็นอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุด แต่ก็มีต้นทุนสูงเพราะเป็นวัตถุดิบที่นำเข้า

ผลลำไยเป็นผลไม้ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ผู้บริโภคมักใช้ประโยชน์จากเนื้อของลำไย ส่วนเมล็ดมักจะเป็นของเหลือทิ้งไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ใดๆ เมื่อมีงานวิจัยเมล็ดลำไยเกิดขึ้นจึงทราบว่า สารสกัดจากเมล็ดลำไยช่วยให้โรคข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าเสื่อม ที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยมีอาการดีขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้เป็นครีมสำหรับนวดร่างกายที่มีส่วนผสมสารสกัดจากเมล็ดลำไย เป็นการพัฒนางานวิจัยเมล็ดลำไยเพื่อผู้บริโภค เหมาะสำหรับ โรคข้อเข่าอักเสบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาโรคดังกล่าวมีอาการดีขึ้น ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภค มีต้นทุนต่ำ ผู้บริโภคจึงต้องมิต้องสิ้นเปลืองเงินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรอีกด้วย

ที่มา : งานสัมมนาทางวิชาการ คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

สารสกัดเมล็ดลำไย งานวิจัยจากหิ้งเพื่อผู้ป่วยเข่าเสื่อม