เทคนิคการนวดเพื่อเสริมประสิทธิภาพของลองกานอยด์ครีม

               กล้ามเนื้อ-เอ็นอักเสบ Myositis

 

กล้ามเนื้ออักเสบ                                กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดเมื่อย

1. หาจุดอักเสบแท้จริงมักเป็นบริเณที่                        2. ทาครีมบริเวณที่อักเสบ
บวมหรือเจ็บมากแม้เพียงคลำเบาๆ                            ห้ามกดจุดหรือทุบนวดแรงๆ
Find swollen area.                                       Gently cream on the swollen

กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง                               กล้ามเนื้อเอวอักเสบ

3. ลูบไล้เบาๆ จนเนื้อครีมซึมหาย                           4. ทาลองกานอยด์เช้าและเย็น
Gently massage until cream                          หลังการอาบน้ำจนอาการทุเลา
is absorbed.                                              Apply Longanoid daily after shower
in the morning and evening.

 

 

               ปวดข้อเข่า Rheumatoid

 

สารสกัดเมล็ดลําไยแก้เข่าเสื่อม                              ลำไยต้านเข่าเสื่อม

1. ทาครีมบริเวณโดยรอบข้อเข่า                        2. ใช้ปลายนิ้วทั้งสี่คลึงรอบหัวเข่า
Genitly apply cream                                โดยหมุนเป็นวงกลมรอบข้อ
on your knees.                                      Massage in acircular motion with 4 fingers.

ครีม ข้อเข่า เชียงใหม่                            ครีมนวดลองกานอยด์ แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ เข่า ไหล่ เอว รูมาตอยด์ น้วล็อค เคล็ดขัดยอก

3. นวดครีมจนเนื้อครีมซึมหาย                           4. ทาเนื้อครีมเพิ่มเติมบริเวณ
ห้ามนวดกดแรง                                           กล้ามเนื้อรอบข้อและต้นขา
Gently massage                                      Apply more cream
until cream is absorbe                              on the muscle around
Do not press too                                     joint and thigh.

 

ครีมลองกานอยรักษาข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือ                              กล้ามเนื้อเอวอักเสบ

5. นวดคลึงเบาๆ                                            6. ทาลองกานอยด์เช้าและเย็น
จนเนื้อครีมซึมหาย                                          หลังการอาบน้ำจนอาการทุเลา
Gently massage until                                  Apply longanoid daily
cream is absorbed                                     after shower in the
Do not press too                                       morning and evening.

 

 

                นวดฝ่าเท้า Foot Massage

 

เท้าน่องบวม                             เท้าน่องบวม

1. ทาครีมให้ทั่วฝ่าเท้า                                    2. ใช้ส้นมือนวดคลึงกล้ามเนื้อ
Apply cream all                                        ที่อุ้งเท้าและฝ่าเท้า
over your soles.                                       Massage your soles with your hand as in the picture

เท้าน่องบวม                           เท้าน่องบวม

3. ทาครีมเพิ่มเติมที่หลังเท้า                                4. ลูบไล้เบาๆ รวมกับการลูบดึง
และนิ้วเท้า                                                นิ้วเท้าจนเนื้อครีมซึมหาย
Apply more cream on the                         Gently massage your feet and pull
back of your feet and toes.                      your toes until cream is absorbed.

 

เท้าน่องบวม                             เท้าน่องบวม

5. ทาครีมโดยรอบข้อเท้า                                 6. ใช้ปลายนิ้วทั้งสี่นวดคลึงโดยหมุน
Apply cream all over ankle.                        เป็นวงกลมรอบข้อ
Gently massage until                                (ไม่ควรนวดเท้าภายหลังรับประทานอาหาร)
cream is absorbed                                    Massage ankle with finger tips.

 

 

               ตะคริว Muscle Cramp

 

ตะคริว                             ตะคริว

1. ทาครีมบริเวณน่องโดยรอบ                           2. ใช้ปลายนิ้วทั้งสี่นวดคลึง
Apply cream all over Calf                          บริเวณกล้ามเนื้อน่อง
of the leg.                                             Massage gastrocnemius by finger tips.

ตะคริว                         ตะคริว

3. ทาเนื้อครีมเพิ่มเติม                                   4. ใช้ฝ่ามือดันนิ้วเท้าทั้ง 5 ให้งอขึ้น
บริเวณที่หลังเท้าและต้นขา                               ประมาณ 1 นาที แล้วเหยียดตรง
นวดคลึงเบาๆ จนเนื้อครีมซึมหาย                         ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
Apply more cream on                               Push backward
instep and thigh and gently                      for 1 minute and straighten
massage until cream is absorbed.               5-10 times.

 

ตะคริว                             ตะคริว

5. ทาลองกานอยด์เช้าและเย็น                          6. ควรดื่มน้ำวันละ 1 แก้ว ก่อนนอน
หลังอาบน้ำจนอาการทุเลา                                Patient should drink
Apply Longanoil daily                               milk daily
atter shower in the
morning and evening.

 

 

                        นิ้วล็อค Triggle-Finger

 

นิ้วล๊อก                            ครีมทานิ้วล็อค

1. ลูบไล้ครีมให้ทั่วนิ้ว                                      2. กดและคลึงโคนนิ้วด้านในฝ่ามือ
รวมทั้งฝ่ามือและหลังมือ                                    Press and massage inside
Apply cream all over fingers                         base area of fingers.
including palm
and backhand.

 

ครีมทานิ้วล็อค                               ครีมทานิ้วล็อค

3. กดและนวดโคนนิ้วที่หลังมือ                           4. งอนิ้วสลับเหยียดตรง
Press and massage outside                        ทำวันละ 2-3 ครั้ง
base area of fingers.                                Keep bending and stretching fingers 2-3 times daily.

 

Healthy Tips

ไม่ควรใช้ผ้ารัดข้อกระดูก/กล้ามเนื้อ เพราะอาจก่อให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น
Do not use cloth to strap joints/muscle. This may cause even more inflammation.

ควรทานวิตามิน B1, B6, B12 ร่วมด้วยเพื่อฟื้นฟูระบบประสาท
Vitamin B1, B6 &  B12 should be taken regularly.

ควรรับประทานเนื้อปลา ธัญพืช งดเว้นไขมันจากเนื้อสัตว์
Avoid animal fat, fish and cereal should be taken instead.

 

วิธีใช้ครีมนวดลองกานอยด์